Motmuggen

Motmuggen leven op rottende voedselresten of in natte organische substanties, bijvoorbeeld onder lekkende rioleringsleidingen. Ze kunnen in aanraking komen met bacteriën die voor de mens gevaarlijk zijn. Indirect kunnen ze dus ziektes overbrengen. Ze steken of bijten niet maar, vooral als ze in groten getale voorkomen, zijn ze wel erg hinderlijk.
Heeft u te maken met motmuggen in uw bedrijf of als particulier ? Bel ons dan direct. Wij kunnen u op professionele en deskundige wijze helpen met de bestrijding.

to top